Dobrodošli u našu Politiku Privatnosti

Vaša privatnost je za nas kritično važna.

Obračun Zarada doo se nalazi:

Jurija Gagarina 34a, Novi Beograd
Beograd, Srbija

Politika Obračun Zarada je poštovanje Vaše privatnosti u vezi sa bilo kakvim informacijama koje možemo prikupiti tokom rada na našoj veb lokaciji. Ova politika privatnosti se odnosi na https://www.obracun-zarada.rs/ (u daljem tekstu „mi“, „mi“ ili „https://www.obracun-zarada.rs/“). Poštujemo Vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti podataka o kojima vas mogu identifikovati osobe koje nam možete pružiti putem Veb lokacije. Usvojili smo ovu politiku privatnosti („Politika privatnosti“) da bismo objasnili koje informacije se mogu prikupljati na našoj veb lokaciji, kako ih koristimo i pod kojim okolnostima možemo ih otkriti trećim licima. Ova Politika privatnosti odnosi se samo na informacije koje prikupljamo putem Veb lokacije i ne odnosi se na naše prikupljanje informacija iz drugih izvora.

Politika privatnosti izneta su opšta pravila i pravila koja regulišu upotrebu Vaše veb stranice. U zavisnosti od aktivnosti tokom posete našoj veb lokaciji, od vas će se možda tražiti da pristanete na dodatne uslove i odredbe.

Posetioci veb lokacije

Kao i većina operatora veb lokacija, Obračun Zarada prikuplja informacije koje nisu lične identifikacije kao što ih veb pretraživači i serveri obično stavljaju na raspolaganje, kao što su vrsta pregledača, jezičke postavke, lokacija koja se odnosi i datum i vreme svakog zahteva posetioca. Svrha Obračun Zarada u prikupljanju neosobnih podataka je bolje razumevanje kako posetioci Obračun Zarada koriste njegovu veb stranicu. Povremeno Obračun Zarada može objaviti informacije koje nisu lične identifikacije u agregatu, npr. Objavljivanjem izveštaja o trendovima u upotrebi njegove veb stranice.

Obračun Zarada takođe prikuplja potencijalno lične informacije kao što su Internet Protocol (IP) adrese za prijavljene korisnike i za korisnike koji ostavljaju komentare na https://www.obracun-zarada.rs/ postovima na blogu. Obračun Zarada otkriva samo prijavljene korisničke i komentatorske IP adrese pod istim okolnostima kao što ih koriste i otkrivaju lične identifikacione informacije kao što je opisano u nastavku.

Prikupljanje ličnih podataka

Određeni posetioci veb lokacije Obračun Zarada odlučuju da komuniciraju sa Obračun Zarada na načine koji zahtevaju Obračun Zarada da prikupi lično identifikacione informacije. Količina i vrsta informacija koje vojno iskustvo prikuplja zavisi od prirode interakcije.

Sigurnost

Sigurnost Vaših ličnih podataka za nas je važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog čuvanja nisu 100% sigurni. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

Veze do spoljnih lokacija

Naša usluga može sadržati veze do spoljnih veb lokacija koje mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete preusmereni na veb lokaciju te treće strane. Toplo vam savetujemo da pregledate Politiku privatnosti i odredbe i uslove svakog od posećenih lokacija.

Mi nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih veb lokacija, proizvoda ili usluga trećih strana.

Agregirana statistika

Obračun Zarada može prikupljati statistike o ponašanju posetilaca svoje veb stranice.
Obračun Zarada može ove informacije prikazati javno ili ih pružiti drugima. Međutim, Obračun Zarada ne otkriva vaše lične podatke.

Kolačići

Da bi obogatio i usavršio svoje internetsko iskustvo, Obračun Zarada koristi „Kolačiće“, slične tehnologije i usluge koje pružaju drugi za prikazivanje personalizovanog sadržaja, odgovarajuće oglašavanje i čuvanje postavki na računaru.

Kolačić je niz informacija koje veb lokacija čuva na računaru posetioca i koji pregledač posetioca pruža veb lokaciji svaki put kada se posetilac vrati. Obračun Zarada koristi kolačiće za da identifikuje i prati posetioce, njihovu upotrebu https://www.obracun-zarada.rs/ i njihove postavke za pristup veb lokaciji. Posetioci Obračun Zarada koji ne žele da kolačiće postave na svoje računare trebalo bi da postave preglednike da odbijaju kolačiće pre upotrebe veb lokacije Obračun Zarada, uz nedostatak da neke funkcije veb lokacije Obračun Zarada ne mogu pravilno funkcionisati bez pomoći kolačića.

Nastavljajući da se krećete po našoj veb lokaciji bez promene postavki kolačića, potvrđujete i prihvatate upotrebu kolačića od strane Obračun Zarada.

Promene politike privatnosti

Iako će većina promena verovatno biti neznatna, Obračun Zarada može s vremena na vreme da promeni svoju Politiku privatnosti, kao i po vlastitom nahođenju. Obračun Zarada ohrabruje posetioce da često provere ovu stranicu da li ima promena u politici privatnosti. Vaša upotreba ove veb stranice nakon promene ove Politike privatnosti predstavljaće vaše prihvatanje takve promene.

Uslovi korišćenja

Pristupom ovoj veb stranici pretpostavljamo da u potpunosti prihvatate ove uslove i odredbe. Ne nastavljate da koristite veb stranicu Obračun Zarada ako ne prihvatate sve uslove i odredbe navedene na ovoj stranici.

Sledeća terminologija se odnosi na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i obaveštenje o odricanju odgovornosti i bilo koje ili sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ odnosi se na vas, osobu koja pristupa ovoj veb stranici i prihvata uslove i uslove kompanije. „Kompanija“, „Sebi“, „Mi“, „Naši“ i „Mi“, odnosi se na našu Kompaniju. “Stranka”, “ugovorne strane” ili “nas” odnosi se i na klijenta i na nas, ili na klijenta ili nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodne za sprovođenje procesa naše pomoći Klijentu na najprikladniji način, bilo da se radi o formalnim sastancima određenog vremena ili na bilo koji drugi način, sa izričitim ciljem sastanka sa Potrebe klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga / proizvoda Kompanije, u skladu sa i u skladu sa važećim zakonom Srbije. Svaka upotreba gore navedene terminologije ili drugih reči u jednini, množini, velikim slovom i / ili on ili ona, uzimaju se kao zamenljive i, prema tome, kao iste.

Licenca / dozvola

Ako nije drugačije navedeno,Obračun Zarada i / ili licencni vlasnici poseduju prava intelektualne svojine za sav materijal o Obračun Zarada. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Možete da pregledate i / ili štampate stranice sa https://www.obracun-zarada.rs/ za sopstvenu ličnu upotrebu u skladu sa ograničenjima postavljenim u ovim uslovima i odredbama.

Ne smete:

Ponovo objaviti materijal sa https://www.obracun-zarada.rs/

Prodajete, iznajmljujete ili podlicencirate materijal sa https://www.obracun-zarada.rs/

Reprodukujte, duplirajte ili kopirajte materijal sa https://www.obracun-zarada.rs/ Redistribuirajte sadržaj iz Obračun Zarada (osim ako sadržaj nije posebno napravljen za redistribuciju).

Hipervezivanje našeg Sadržaja

Sledeće organizacije mogu se povezati na našu veb lokaciju bez prethodnog pismenog odobrenja:

Vladine agencije;

Pretraživači;

Novinske organizacije;

Distributeri internetskih direktorija kada nas navede u direktorijumu mogu se povezati na našu veb lokaciju na isti način kao što hipervezuju na veb lokacije drugih navedenih preduzeća; i

Akreditovana preduzeća širom sveta, osim traženja neprofitnih organizacija, trgovačkih centara dobrotvornih organizacija i grupa koje se bave dobrotvornim prikupljanjem sredstava, koja možda neće hipervezati na našu veb lokaciju.

Ove organizacije mogu se povezati na našu početnu stranicu, publikacije ili druge informacije na veb lokaciji sve dok veza: (a) ni na koji način ne bude pogrešna; (b) ne podrazumeva sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst sajta strane koja ga povezuje.

Po sopstvenom nahođenju možemo razmotriti i odobriti druge zahteve za vezu od sledećih vrsta organizacija:

opšte poznati izvori potrošačkih i / ili poslovnih informacija kao što su Privredne komore, Američka automobilska asocijacija, AARP i Potrošačka unija;

dot.com sajtovi zajednice;

udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije, uključujući sajtove za dobrotvorne organizacije,

distributeri mrežnih direktorija;

internet portali;

računovodstvene, pravne i konsultantske firme čiji su primarni klijenti preduzeća; i

obrazovne institucije i trgovinska udruženja.

Odobrećemo zahteve vezanih za ove organizacije ako utvrdimo da: (a) veza se neće odražavati nepovoljno na nas ili naša akreditovana preduzeća (na primer, trgovinska udruženja ili druge organizacije koje predstavljaju svojstvene sumnjive vrste poslovanja, kao što su posao na radnom mestu. kućne prilike nisu dozvoljene za povezivanje); (b) organizacija sa nama nema nezadovoljavajuću evidenciju; (c) korist od vidljivosti povezane sa hipervezom nadmašuje odsustvo vojnog iskustva; i (d) gde je veza u kontekstu opštih informacija o resursima ili je na neki drugi način u skladu sa uređivačkim sadržajem u biltenu ili sličnom proizvodu koji unapređuje misiju organizacije.

Ove organizacije mogu se povezati na našu početnu stranicu, publikacije ili druge informacije na veb lokaciji sve dok veza: (a) ni na koji način ne bude pogrešna; (b) ne podrazumeva sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje strane koja povezuje i proizvode i usluge; i (c) uklapa se u kontekst sajta strane koja ga povezuje.

Ako ste među organizacijama navedenim u paragrafu 2 gore i zainteresovani ste da se povežete na našu veb stranicu, morate nas obavestiti slanjem e-maila na info@obracun-zarada.rs. Unesite svoje ime, ime organizacije, kontakt informacije (kao što su telefonski broj i / ili e-mail adresa) kao i URL svoje veb stranice, spisak svih URL adresa sa kojih nameravate da se povežete na našu veb lokaciju , i listu URL-ova (adrese) na našoj veb lokaciji na koju želite da povežete. Ostavite 2-3 nedelje za odgovor.

Odobrene organizacije mogu hipervezati na našu veb lokaciju na sledeći način:

Korišćenjem našeg korporativnog imena; ili

Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa (veb adresa) za koji je povezan; ili

Korišćenjem bilo kog drugog opisa naše veb stranice ili materijala na koji je povezan, što ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na veb stranici povezivača.

Za povezivanje odsutne licence zaštitnog znaka neće se koristiti logotip ili druga umetnička dela Zemljoposrednik-ovog dogovora.

Iframes

Bez prethodnog odobrenja i izričitog pismenog odobrenja ne smete stvarati okvire oko naših veb stranica ili koristiti druge tehnike koje na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled naše veb stranice.

Rezerva prava

Pridržavamo pravo u bilo koje vreme i prema vlastitom nahođenju da zahtevamo da uklonite sve veze ili bilo koju određenu vezu do naše veb stranice. Saglasni ste da odmah uklonite sve veze na našu veb lokaciju na takav zahtev. Takođe zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ove uslove i politiku povezivanja. Nastavljajući vezu na našu veb lokaciju, vi pristajete da budete obavezni i pridržavate se ovih uslova povezivanja.

Uklanjanje veza sa naše veb stranice

Ako na bilo kojoj vezi nađete bilo koji link ili bilo koju povezanu veb lokaciju, iz bilo kojeg razloga možete nam se obratiti. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali nećemo imati obavezu da to uradimo ili da vam direktno odgovorimo.

Iako se trudimo da osiguramo da su informacije na ovoj veb stranici tačne, ne garantujemo njenu potpunost ili tačnost; niti se obavezujemo da osiguramo da veb lokacija ostane dostupna ili da se materijal na veb lokaciji ažurira.

Sadržajna odgovornost

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav sadržaj koji se pojavljuje na vašoj veb lokaciji. Slažete se da ćete nas obeštetiti i braniti od svih zahteva koji proizilaze iz ili zasnovani na vašoj veb lokaciji. Nijedna veza ne može se pojaviti na bilo kojoj stranici na vašoj veb lokaciji ili u bilo kom kontekstu koji sadrži sadržaj ili materijale koji se mogu tumačiti kao klevetnički, opsceni ili kriminalni, ili koji krše, na drugi način krše ili zagovaraju kršenje ili drugo kršenje bilo kojeg prava trećih lica.

Izjava o odricanju odgovornosti

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom isključujemo sva zastupstva, garancije i uslove koji se odnose na našu veb stranicu i upotrebu ove veb stranice (uključujući, bez ograničenja, bilo kakve garancije koje podrazumeva zakon u pogledu zadovoljavajućeg kvaliteta, podobnosti za svrhu i / ili upotreba razumne nege i veštine).

Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili lične povrede nastale iz nepažnje;

ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje;

ograničite bilo koju našu ili vašu obavezu na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom; ili

isključite bilo koju od naših ili vaših obaveza koje prema važećem zakonu ne mogu biti isključene.

Ograničenja i isključenja odgovornosti navedena u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) reguliše sve obaveze koje proizilaze iz odricanja odgovornosti ili u vezi sa predmetom ovog odricanja od odgovornosti, uključujući obaveze koje proizilaze iz ugovora, u slučaju odštete (uključujući nepažnju) i zbog kršenja zakonske dužnosti.

U meri u kojoj se veb lokacija i informacije i usluge na veb lokaciji pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.